Young profs vrezen voor reviews en extra werkdruk door duurzaamheidsinformatie

Jonge accountants ervaren nog steeds angst voor reviews door toezichthouder AFM, de NBA of de SRA, al neemt die vrees iets af. Ook zijn young profs bezorgd over de extra werkdruk als gevolg van duurzaamheidsverslaggeving. De coronapandemie heeft laten zien hoe belangrijk ‘fysiek’ samenwerken is voor de ontwikkeling van jonge accountants.