Werkgevers moeten begrip tussen generaties bevorderen

Werknemers hechten veel waarde aan een positieve werkomgeving. Verschillen tussen generaties leiden geregeld tot onbegrip op de werkvloer. Werkgevers moeten daarom hun best doen om het begrip tussen verschillende generaties te bevorderen.