Werkgever en werknemer moeten straks visie op re-integratietraject geven

Om de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk te laten verlopen, is het gesprek tussen werknemer en werkgever van groot belang. Om dat gesprek te bevorderen zijn werkgever en werknemer per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven.