'Weinig verbetering in genderongelijkheid salaris'

Er is in de afgelopen drie jaar weinig vooruitgang geboekt in de aanpak van ongelijkheid in beloning tussen mannen en vrouwen.