'Verouderde ICT bij Belastingdienst brengt overheidsfinanciën in gevaar'

De continuïteit van belastingheffing staat op het spel omdat het de Belastingdienst niet lukt om verouderde ICT-systemen te vervangen.