Verklaring omtrent risicobeheersing komt in corporate governance code

De schragende partijen van de corporate governance code zijn het eens geworden over opneming van een verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) in de code.