'Vereende' accountant kan tekort aan accountants helpen oplossen

Net als in de verzekeringsbranche kan een ‘Vereende accountant’ mogelijk helpen bij het oplossen van het tekort aan controlerend accountants, met name voor ondernemingen waar andere accountantskantoren zich liever niet aan wagen.