Veel verkiezingsprogramma's voldoen niet aan minimumnormen van de rechtsstaat

Net als bij eerdere verkiezingen heeft een commissie van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) de verkiezingsprogramma’s van de Tweede Kamerverkiezingen getoetst op rechtsstatelijkheid. Tien van de achttien partijprogramma’s bevatten voorstellen die de toets aan de minimumnormen van de rechtsstaat niet doorstaan.