Veel meer mensen voor advies naar Huis voor Klokkenluiders

Vorig jaar namen 369 mensen contact op met het Huis voor Klokkenluiders, vanwege het vermoeden van een misstand op het werk. Dat is een toename van ruim vijftig procent vergeleken met het jaar ervoor (243).