Veel animo voor aanschafsubsidie schone bouwwerk- en voertuigen

Bij bouwbedrijven is veel belangstelling voor subsidie om schone bouwwerk- en voertuigen aan te kunnen schaffen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat in een dag tijd al meer subsidie is aangevraagd dan er te vergeven viel.