UWV aan werkgevers: werf personeel buiten Nederland tegen krapte

Voor veel beroepen waar in Nederland een tekort aan arbeidskrachten aan is, zouden werkgevers over de grens kunnen kijken.