Uitvoering integriteitsrisicobeleid bij accountantsorganisaties is nog te beperkt

Het beleid om een goede systematische risicoanalyse op integriteit uit te kunnen voeren, is steeds beter op orde bij middelgrote accountantsorganisaties. Wel kan de invulling van dat beleid specifieker en vraagt de toepassing ervan om verbetering.