Uitvindingen nu in zeventien landen tegelijk met 'unitair octrooi' beschermd

Ondernemers kunnen hun uitvindingen voortaan in 17 Europese landen tegelijk beschermen met een ‘unitair octrooi’, dat in alle deelnemende landen tegelijk geldt. De introductie van het unitair octrooi is een onderdeel van vernieuwing van het Europees octrooisysteem.