Toegang UBO-register blijft beperkt

De toegang tot het UBO-register blijft beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Ook gemeenten en provincies vallen voortaan onder die instanties.