Stuurgroep: geheimhoudingsplicht accountant is niet absoluut

Vanuit de maatschappij is de roep om transparantie van accountants de afgelopen jaren luider gaan klinken. De geheimhouding zit echter vaak in de weg. De Stuurgroep Publiek Belang heeft daarover nu een discussienotitie uitgebracht. De geheimhoudingsplicht van accountants moet vertrouwelijkheid waarborgen, maar is niet absoluut.