Slotrapportage kwartiermakers is vooral kritische aanmoediging voor accountants

De Kwartiermakers toekomst accountancysector zijn in hun slotrapportage kritisch over de bereidheid van de sector tot verandering. Ze onderstrepen tegelijk het belang van het accountantsberoep en richten zich tot de nieuwe generatie voor betere tijden. Ook de bevindingen van de Expertgroep over het beroepsprofiel en de opleiding zijn gepubliceerd.