SER dringt aan op betere werkomstandigheden en strengere controle

De werkomstandigheden bij Nederlandse bedrijven moeten worden verbeterd. Nog te vaak wordt er onveilig of ongezond gewerkt, vindt de Sociaal-Economische Raad (SER) die het eerste deel heeft uitgebracht van zijn advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’.