Rekenniveau van veel onderbouwleerlingen is niet voldoende

Veel leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen aan het eind van het tweede schooljaar nog niet goed genoeg rekenen om hun opleiding succesvol te vervolgen. Het is daardoor niet zeker of de leerlingen uiteindelijk het wettelijke reken- en wiskundeniveau wel halen.