Rekenkamer: Stimuleren arbeidsmarkt met subsidies werkt niet

De Algemene Rekenkamer heeft verschillende subsidieregelingen doorgelicht waarmee de rijksoverheid de arbeidsmarkt beter wil laten functioneren. Conclusie: de subsidies, waaronder de STAP-regeling, werken niet of niet goed.