Rekenkamer: steeds haastiger beleid, controle onder druk

Controle op en verantwoording over nieuwe wetten en regels wordt lastiger, omdat er steeds vaker met haast nieuw beleid wordt gemaakt. Volgens de Algemene Rekenkamer komt het veel voor dat “ministeries bestaand beleid vernieuwen of nieuw beleid invoeren, terwijl de uitvoering nog niet goed is doordacht”. Daardoor komt onder meer de verantwoording aan de Tweede Kamer “jaarlijks onder grotere tijdsdruk te staan”.