Rekenkamer: Belastingdienst heeft te weinig capaciteit voor innen van alle coronaschulden

De Belastingdienst heeft veel te weinig personeel om alle in de coronajaren ontstane belastingschulden te innen bij ondernemers. Na het sturen van een aanmaning en een dwangbevel stokt het invorderingstraject. Miljarden euro’s aan achterstallige belastingen worden daardoor mogelijk niet ge├»nd.