Raad van State positief over voorstel verhoging controlegrenzen

De Raad van State adviseert positief over de verhoging van de grensbedragen voor wettelijke controles, zoals vastgelegd in de gewijzigde Europese Richtlijn en voorgesteld door het kabinet.