Overgang naar nieuw pensioenstelsel start op 1 juli

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De wet gaat daarmee op 1 juli 2023 in.