Opsporingsdiensten en OM legden fors meer beslag in 2023

De gezamenlijke inspanningen van het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdiensten resulteerden voor 2023 in een beslagopbrengst van 363,5 miljoen euro. Dat is een stijging van vjiftig procent ten opzichte van 2022, toen het bedrag op 246 miljoen euro uitkwam.