Op Verantwoordingsdag moet blijken of boekhouding kabinet verbeterd is

Op 17 mei, Verantwoordingsdag, wordt duidelijk hoe de Algemene Rekenkamer oordeelt over de uitvoering van de plannen van het kabinet. Twee jaar op rij kreeg het kabinet een tik op de vingers van de Rekenkamer om de gebrekkige boekhouding.