Omgevingswet raakt ook ondernemers

De nieuwe Omgevingswet is ingegaan op 1 januari 2024. De wet bundelt een groot aantal wetten, regels en voorschriften over de fysieke leefomgeving. Gevreesd wordt voor een stroom aan klachten, ook vanuit ondernemers.