OESO: kunstmatige intelligentie kan arbeidsmarkt flink opschudden

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft tot nog toe een beperkte impact op de werkgelegenheid, maar lijkt de potentie te hebben om veel banen overbodig te maken. Werknemers maken zich ook steeds meer zorgen over hun toekomst.