OESO kritisch over belastingstelsel en klimaatplannen Nederland

Het Nederlandse belastingstelsel is nodeloos ingewikkeld. Zo werkt het ongelijkheid in de hand, meent de denktank. Verder zijn de klimaatplannen van de Nederlandse overheid onvoldoende en te veel op de korte termijn gericht. Er zou bewust geïnvesteerd moeten worden om ook de omslag na 2030 verder vorm te geven.