Nieuwe problemen bij erf- en schenkbelasting

De Belastingdienst kampt met nieuwe problemen bij de inning van de erf- en schenkbelasting.