Nederlandse verzekeraars 'financieel stabiel ondanks dalende winsten'

In 2022 zagen de grootste Nederlandse verzekeraars hun winsten dalen, voornamelijk door een sterke afname van het beleggingsinkomen. Ondanks de grootste daling in vijf jaar zijn de verzekeraars financieel gezond, stelt KPMG in een rapport.