Nederlandse economie verduurzaamt trager

De Nederlandse economie wordt duurzamer, maar in een steeds lager tempo. Waar het aandeel duurzame energie nog hard stijgt, stagneren initiatieven voor bijvoorbeeld het tegengaan van verspilling van grondstoffen.