NBA-waardenonderzoek: flinke respons, deelnemen kan nog

Op 11 april is het NBA-waardenonderzoek van start gegaan, onderdeel van het bredere NBA-programma ‘Accountant van de Toekomst’. De respons is duidelijk hoger dan gebruikelijk. Deelnemen kan nog tot en met 28 april.