NBA-leden willen vooral inhoudelijke ondersteuning

Om na te gaan in welke mate het aanbod van de NBA aansluit bij de wensen van leden, hield de beroepsorganisatie in oktober en december een ledenonderzoek. Leden hebben vooral behoefte aan inhoudelijke ondersteuning, zo blijkt.