NBA doet voorstellen voor PE-vereisten CSRD-assurance

Vooruitlopend op implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Nederlandse wetgeving definieert de NBA alvast de vereisten voor permanente educatie voor CSRD-assurance.