Najaarsnota 2023: Minder uitgaven dan begroot

Ministeries geven in 2023 in totaal 4,5 miljard euro minder uit dan begroot. Door krapte op de arbeidsmarkt, vertraagde uitvoering van projecten en minder beroep op subsidies blijkt het niet mogelijk om alle plannen uit te voeren.