Mkb'er zoekt steeds vaker financiering buiten bank om

Het totaal aan non-bancaire leningen van mkb’ers is in 2023 met 27 procent gegroeid, naar een totaalbedrag van ruim 5,1 miljard.