Ministerie van SZW maakt rekenfout in koopkrachtcijfers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een rekenfout gemaakt in de koopkrachtcijfers voor een aantal voorbeeldhuishoudens. Vooral de cijfers voor alleenstaanden met bijstand of met minimumloon vallen hierdoor lager uit.