Ministerie van Financiën het traagst met antwoorden op verzoeken om informatie

Gemiddeld duurt het 172 dagen voordat ministeries antwoord geven op een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid (Woo). Verzoeken aan het ministerie van Financiën wachten het langst op antwoord.