Ministerie van EZK voert aantal wijzigingen door per begin 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert een aantal veranderingen in regels en wetten door, die begin 2024 ingaan. Zo kan een bv straks online worden opgericht en wordt de Omgevingswet van kracht.