Minder berichten door aanpassing websites NBA

Door technische aanpassingen aan de websites van de NBA worden tijdelijk minder berichten geplaatst. Dat geldt ook voor de berichtgeving op Accountant.nl.