Meeste werknemers verzwijgen financiële problemen voor de baas

Veruit de meeste werkgevers zijn niet op de hoogte van de financiële problemen van hun personeel. De meesten van hen, zeven op de tien, geven aan geen behoefte te hebben hun financiële situatie te bespreken op hun werk. Een kwart van de werknemers voelt zich daarvoor “niet veilig genoeg”.