'Meeste ondernemers denken goed voorbereid en op tijd aangifte te doen'

Negen van de tien ondernemers denkt dat zij de aangifte inkomstenbelasting correct invullen en bijna driekwart van de ondernemers denkt dit jaar voor 1 april aangifte te doen.