Meer tijd voor implementatie ESG-wetgeving leidt nog niet tot actie

De eerder met een jaar uitgestelde invoering van de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD leidt bij bedrijven nauwelijks tot vooruitgang bij de implementatie en verslaglegging van ESG-doelen.