Meer stoppers en kleine toename startende ondernemers in 2023

Het aantal ondernemingen dat vorig jaar stopte, is fors toegenomen. Ook het aantal faillissementen nam in 2023 sterk toe. Het aantal starters liet tegelijk slechts een geringe toename zien.