Meer fraude door thuiswerken

Thuiswerken vergroot volgens ruim de helft (53 procent) van de bedrijven en organisaties de kans op fraude. Bijna zeventig procent heeft daarom extra maatregelen genomen.