Mededingingsorgaan keurt fusie Alfa en ABAB goed

De Autoriteit Consument & Markt ziet geen bezwaren bij de voorgenomen fusie tussen Alfa en ABAB. Met de fusie van de beide kantoren ontstaat op het mkb gericht full-servicekantoor met landelijk bereik.