Marktaandeel kleinere accountantsorganisaties groeit bij controles woningcorporaties

Het marktaandeel van accountantsorganisaties zonder oob-vergunning in de corporatiesector nam in 2022 toe. Zeker drie oob-accountantsorganisaties lijken zich met name te richten op de controle van corporaties met meer dan tienduizend verhuureenheden.