Ledenvergadering NBA: voorzitter herkozen, nieuw mkb-bestuurslid

Kris Douma is met bijna 89 procent van de stemmen herkozen als voorzitter van de NBA. Vanuit de ledengroep openbaar accountants is Jan Rijken benoemd als nieuw bestuurslid van de beroepsorganisatie. De leden van de NBA stemden in met een hogere contributie voor 2024.