Kwartiermakers: aanbevelingen en aanmoedigingen

De Kwartiermakers toekomst accountancysector komen in hun slotrapportage ‘Druk en tegendruk’ met een reeks ‘aanbevelingen en aanmoedigingen’ voor het accountantsberoep.