Kwart bedrijven nog niet voorbereid op duurzaamheidsrapportage

Ruim een kwart van de grote Nederlandse bedrijven die vanaf 2025 wettelijk verplicht zijn om te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en –prestaties, verzamelt nog geen data over de eigen klimaatimpact.